ընդհանուր դրույթներ

Կայքից կատարած պատվերը հասնում է hol.am-ի պահեստ , անցնում է որակի զննում: Ստուգելուց հետո տվյալ ապրանքը փաթեթավորվում է աշխատակիցների կողմից և սուրհանդակի կամ փոստային ծառայության միջոցով ուղարկվում է հաճախորդին:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ միջազգային պատվերները ենթակա են ներմուծման հարկերի, մաքսատուրքերի եւ ձեր երկրի մաքսային վարչության կողմից գանձվող տուրքերի:

Ուշադրություն՝ Գնորդը պատասխանատվություն է կրում բոլոր ներմուծման վճարների համար տվյալ երկրի օրենքներին եւ կանոններին համապատասխան:

hol.am-ը չի կարող որեւէ տեղեկատվություն տրամադրել տուրքերի եւ հարկերի մասին: Երկրների մաքսային քաղաքականությունը տարբերվում է միմյանցից: Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք դիմել ձեր տեղական մաքսային գրասենյակ `լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Մենք հարգում ենք հաճախորդի գաղտնիության իրավունքը և հավաստիացնում ենք, որ հաճախորդի անձնական տեղեկություններն օգտագործվում են մեծ պատասխանատվությամբ և ապահով: Պատվիրատուի տվյալները մեզ անհրաժեշտ են գնումները և առաքումները ապահովելու նպատակով: Հաճախորդի կողմից տրամադրված բոլոր անձնական տվյալները, քարտային հաշիվները գտնվում են հույժ գաղտնի համակարգում: